บริการของ พี บี ลิฟท์


บริการถอดเปลี่ยนยางตันถึงหน้างานของลูกค้า รถทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกขนาด 

ผลงานบางส่วนจากการจำหน่ายยางตันพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันหน้างาน

จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Toyota ขนาด 1 ตันจำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Toyota ขนาด 2 ตันจำหน่ายพร้อมบริการถอดเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Toyota ขนาด 2.5 ตัน


จำหน่ายพร้อมบริการถอดเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Toyota ขนาด 3 ตัน

 

จำหน่ายพร้อมบริการถอดเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Toyota ขนาด 3 ตัน รุ่นล้อคู่


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Toyota ขนาด 5 ตัน


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตัน BOOM LIFT


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถ AISLE-MASTER


 

จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ TCM ขนาด 13.5 ตันจำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Komatsu 1.5 TON

 

จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Komatsu 2.5 ตัน


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ TCM 10 ตัน


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์  Nissan 2 ตัน

 
จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Nissan 2 ตัน


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ Maximal ขนาด 3 ตัน


จำหน่ายพร้อมบริการเปลี่ยนยางตันรถโฟล์คลิฟท์ UNICARRIERS ขนาด 2 ตัน