ยางตันดำใหม่, ยางตันขาวใหม่


จำหน่ายยางตันใหม่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ยางตันใหม่ยี่ห้อ Pio-tyres, Tokai, The Pro, Thunder Pro, Maximo มีทั้งยางตันดำใหม่, ยางตันขาวใหม่ ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จาก TUV Rheinlarnd ยางตันทุกรุ่น ทุกขนาด ทั้งยางตันใหม่แบบธรรมดา และยางตันใหม่แบบคิ้วล็อค โดยมีรายละเอียดยางขนาดต่างๆดังนี้

 • ยางตันใหม่ 5.00-8/3.00, 500-8
   
 • ยางตันใหม่ 6.00-9/4.00, 600-9
   
 • ยางตันใหม่ 6.50-10/5.00, 6.50-10
   
 • ยางตันใหม่ 7.00-12/5.00, 700-12
   
 • ยางตันใหม่ 28x9-15/7.00, 28x9-15
   
 • ยางตันใหม่ 8.15-15/7.00, 815-15
   
 • ยางตันใหม่ 8.25-15/6.50, 825-15
   
 • ยางตันใหม่ 3.00-15/8.00, 300-15
   
 • ยางตันใหม่ 3.50/3.00, 350-5
   
 • ยางตันใหม่ 4.00-8/3.00, 400-8
   
 • ยางตันใหม่ 16x6-8/4.33, 16x6-8
   
 • ยางตันใหม่ 18x7-8/4.33, 18x7-8
   
 • ยางตันใหม่ 21x8-9/6.00, 21x8-9
   
 • ยางตันใหม่ 23x9-10/6.50, 23x9-10
   
 • ยางตันใหม่ 4.50-12/3.00, 450-12
   
 • ยางตันใหม่ 5.50-15/4.50, 550-15
   
 • ยางตันใหม่ 6.00-15/4.50, 600-15
   
 • ยางตันใหม่ 7.00-15/5.50, 700-15
   
 • ยางตันใหม่ 2.50-15/7.00, 250-15
   
 • ยางตันใหม่ 7.50-15/6.00, 750-15
   
 • ยางตันใหม่ 7.50-16/6.00, 750-16
   
 • ยางตันใหม่ 9.00-20/7.00, 900-20
   
 • ยางตันใหม่ 10.00-20/7.50, 1000-20
   
 • ยางตันใหม่ 1100-20/7.5, /8.00, 1100-20
   
 • ยางตันใหม่ 15x4 1/2-8/3.00, 15x4 1/2-8
   
 • ยางตันใหม่ 140/55-9/4.00, 140/55-9
   
 • ยางตันใหม่ 200/50-10/6.50, 200/50-10
   
 • ยางตันใหม่ 23x10-12
   
 • ยางตันใหม่ 27x10-12
   
 • ยางตันใหม่ 28x12.5-15


   จำหน่ายยางตันสีขาวใหม่ Pio-Tyres สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จาก TUV Rheinlarnd ยางตันขาวทุกรุ่น ทุกขนาด ทั้งยางตันใหม่แบบธรรมดา และยางตันใหม่แบบคิ้วล็อค โดยมีรายละเอียดยางขนาดต่างๆดังนี้

 • ยางตันสีขาวใหม่ 5.00-8/3.00, 500-8
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 6.00-9/4.00, 600-9
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 6.50-10/5.00, 6.50-10
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 7.00-12/5.00, 700-12
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 28x9-15/7.00, 28x9-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 8.15-15/7.00, 815-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 8.25-15/6.50, 825-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 3.00-15/8.00, 300-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 3.50/3.00, 350-5
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 4.00-8/3.00, 400-8
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 16x6-8/4.33, 16x6-8
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 18x7-8/4.33, 18x7-8
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 21x8-9/6.00, 21x8-9
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 23x9-10/6.50, 23x9-10
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 4.50-12/3.00, 450-12
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 5.50-15/4.50, 550-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 6.00-15/4.50, 600-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 7.00-15/5.50, 700-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 2.50-15/7.00, 250-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 7.50-15/6.00, 750-15
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 7.50-16/6.00, 750-16
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 9.00-20/7.00, 900-20
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 10.00-20/7.50, 1000-20
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 15x4 1/2-8/3.00, 15x4 1/2-8
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 140/55-9/4.00, 140/55-9
   
 • ยางตันสีขาวใหม่ 200/50-10/6.50, 200/50-10
   

ติดต่อสอบถาม : 

Tel : 0-2046-6679, 0-2186-0208

E-mail : hotline@pblift.com

Line ID : p.b.lift