ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี ลิฟท์
ที่อยู่
103/4 หมู่บ้านมายทาวน์ หมู่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทร
0-2046-6679, 0-2186-0208
แฟ็กซ์
0-2186-0209
อีเมล์
hotline@pblift.com
เว็บไซต์
www.pblift.com
Line ID
 แผนที่